UVODNE ODREDBE

K&K je turistička agencija (u daljnjem tekstu K&K) a ujedno i poslovni sustav za prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta (u daljnjem tekstu smještajna jedinica) putem interneta i drugih medija. Iznajmljivač smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu iznajmljivač) je pojedinac ili poduzeće koje prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Ovim općim uvjetima, iznajmljivač i K&K dogovaraju međusobne odnose i način suradnje pod kojima iznajmljivač ustupa sustavu K&K pravo prodaje svojih smještajnih jedinica. Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora. Potpisom Općih uvjeta iznajmljivač potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve odredbe iz ovog dokumenta postaju pravna obveza za iznajmljivače i za K&K.

OPĆI UVJETI

Ovjereni cjenik i rješenje o kategorizaciji iznajmljivač je dužan dati na uvid djelatnicima K&K, a u smještajnoj jedinici držati na za to zakonom predviđenom mjestu.

K&K se obvezuje da će podatke o smještajnim kapacitetima uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem interneta i drugih medija.

Osnovni način rada je međusobno javljanje zauzetosti smještajnih jedinica (on-line način rada).

Kod potvrđivanja rezervacije, K&K iznajmljivaču dostavlja slijedeće podatke: termin rezervacije, vrstu usluge, ime gosta, broj osoba.

Za otkaz 30 dana prije dolaska gosta vraća se gostu akontacija umanjena za troškove slanja.

Pri rezerviranju smještaja plaća se akontacija u iznosu od 20% od ukupne cijene usluge smještaja iz cjenika, a koja je navedena u ponudi. Uplatu akontacije gost će  izvršiti posredstvom K&K bankovnom doznakom na devizni račun, poštom putem poštanske uputnice na adresu K&K i gotovinom u turističkoj agenciji K&K. Troškove uplaćene akontacije snosi uplatitelj odnosno gost. K&K se obvezuje da će uplaćenu akontaciju po primitku isplatiti iznajmljivaču. Ostatak iznosa uvećan za  prijavu i odjavu gost će uplatiti u agenciji K&K prvog dana korištenja smještaja, a K&K će iznos isplatiti iznajmljivaču.

Gost je dužan eventualnu nastalu štetu podmiriti na licu mjesta izravno iznajmljivaču.

Cijene apartmana su različite, ovisno o opremljenosti i lokaciji apartmana, a sukladne sa cjenikom iznajmljivača. Cijene smještajnih jedinica izražene su u EUR.  Gost na dan plaćanja može platiti gotovinom u kunama ili u eurima po tečaju toga dana, a koji može biti različit od dana rezervacije zbog monetarnih promjena do 3%.

U cijenu uključeno: boravišna pristojba, struja, voda, posuđe, ručnici, završno čišćenje.

Na dan dolaska gost ulazi u apartman od 14,00 sati, a napušta ga na dan odlaska do 10,00 sati.

K&K će po dolasku gosta prijaviti u nadležni ured, isto tako po odlasku gosta će odjaviti.

Agencija K&K jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristiku smještajnih jedinica iz svoje ponude.

 

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6. St. 1. toč. 3. Zakona o pružanja usluga u turizmu NN br. 130/17. pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

-pisano u poslovnim prostorijama:  K&K turističko uslužni obrt i turistička agencija, vl. Lorena Radić, Matije Vlačića Ilirika 11 52210 Rovinj

-na e-mail: k-k@pu.htnet.hr

-poslati poštom na adresu: K&K turističko uslužni obrt i turistička agencija, vl. Lorena Radić, Matije Vlačića Ilirika 11 52210 Rovinj

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.